home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > Izveštaji sa medjunarodnih i domaćih sku...
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

08.6.2013
Izveštaji sa medjunarodnih i domaćih skupova

Poštovane kolegenice i kolege,
U prvih pet meseci 2013. godine bilo je više medjunarodnih i domaćih skupova na kojima su učestvovali naši ortopedi i traumatolozi.
Modju onima za koje imamo izveštaje navešćemo najpre medjunarodni simpozijum i kurs o politraumi, prelomima karlice i kičme koji je u januaru održan u Kranjskoj Gori. Predavači su bili eminentni Evropski eksperti (na čelu sa Krettek-om) a iz Srbije su kao predavači bili pozvani Prof. Mitković i Doc. Milenković iz Niša koji su prikazali svoje rezultate spoljne i unutrašnje fiksaciji karlice. U februaru je Prof. Mitković održao svoje pristupno predavanje u SANU, kao novi član, pod naslovom: "Kako obezbediti optimalne biološke i biomehaničke uslove za zarastanje i regeneraciju koštanog tkiva?". U maju je u Lionu odžan 14. Kongres Evropske asocijacije za traumu i urgentnu hirurgiju (ESTES). Iz Srbije je sa radovima učestvovalo nekoliko ortopeda i traumatologa. Prof. Mitković je bio predsedavajući na tri sesije i održao je uvodno predavanje po pozivu: "Otvoreni metafizarni prelomi". Posle ovog predavanja i prateće diskusije Prof. Mitković je dobio poziv da na svetskom Kongresu udruženja Kinčer (Kuntsher society) u Brislu održi uvodno predavanje o svom pronalasku (Samodinamizirajući unutrašnji fiksator - ekstramedularni klin). Inače na Kongresu u Lionu bilo je više sesija o intramedularnoj fiksaciji a posebno o komplikacijama i lečenju pseudoartroza. U maju mesecu u Niškoj Banji je održan medjunarodni skup o osteoporozi. Posebnu pažnju sa diskusijom je privuklo uvodno predavanje o "Lečenju osteoporitskih preloma (Mitković M.)".


Fotografije ispod:
1. Levo - predavanje Doc. Milenkovića; desno - Milenković i Mitković u Kranjskoj Gori.
2. Slajd sa pristupnog predavanja u SANU - funkcionisanje samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora po Mitkoviću. Ukoliko nema zarastanja ili je isto usporeno, usled stalnog pokretanja susednih zglobova, dolazi do spontanog razlabavljivanja zavrtnjeva koji drže spojnice čime je omogućeno uzdužno teleskopiranje šipke unutrašnjeg fiksatora duž žleba koji se nalazi na slobodnom kraju šipke (gde se nalazi zavrtanj koji dozvoljava teleskopiranje ali ne i rotaciju). To omogućava da pukotina na mestu preloma nestane tj. da se prelomne površine dotaknu i da se zarastanje stimuliše.
3. U Lionu, uvodno predavanje iz Nemačke odnosilo se na redje komplikacije kod intramedularne fiksacije trohanternih preloma i kako ih izbeći. Ukoliko se medijalni fragment osloni na klin (a) onda prestaje dinamizacija i dolazi do preteranog opterećivanja klina koji se usled zamora materijala lomi (b,c). Istovremeno nastaje dodatni prelom ispod velikog trohantera pa je pored transtrohanternog to sada i intertrohanterni prelom (d). Ukoliko se taj prelom ponovo rešava intramedularnim klinom onda se mora imati u vidu da će lateralni kraj cervikalnog zavrtnja biti oslonjen na metafizarni deo femura što neće dozvoliti uzdužnu dinamizaciju koja je kod intertrohanternih i subtrohanternih preloma neophodna pa će ponovo doći do loma klina i neuspeha. Da bi se to izbeglo potrebno je ispod lateralnog kraja cervikalnog klina odstraniti deo lateralnog korteksa (nočovanje) femura tako da je onda moguća i uzdužna dinamizacija. Kod ovakvih preloma neophodna je i dinamizacija u osi vrata femura i dinamizacija u uzdužnoj osi femura naveo je prof. Štedfeld.
4. Levo - Uvodno predavanje u Lionu na sesiji o metafizarnim prelomima (Mitković M.). Desno - Predsednici nacionalnih Trauma asocijacija (sleva na desno): Italije, Japana, Austrije, Švajcarske i Srbije.
5. Slajd sa uvodnog predavanja o osteoprotskim prelomima - Samodinamizirajući unutrašnji fiksator po Mitkoviću za fiksaciju trohanternih preloma sa spontanom duplom dinamizacijom: u osi vrata butne kosti i u uzdužnoj osi femura.

 Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com