home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > SKUPOVI ODRŽANI U EVROPI U PRVOJ POLOVIN...
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

19.9.2012
SKUPOVI ODRŽANI U EVROPI U PRVOJ POLOVINI 2012

Postovane kolegenice i kolege,
U prvoj polovini ove godine bilo je više medjunarodnih skupova na kojima su učestvovali naši ortopedi i traumatolozi.
Najpre je u Bazelu od 12-15. maja održan Kongres Evropske asocijacije za traumu i urgentnu hirurgiju (ESTES). Glavne teme u skeletnoj traumi su se odnosile na prelome kod starijih, artikularne prelome i ratne rane sa prelomima. Iz Srbije je bilo 8 radova. Prof. Mitković je održao predavanje po pozivu pod naslovom: Srpska iskustva u zbrinjavanju preloma izazvanih kasetnim bombama. Ovo predavanje je izazvalo veliku pažnju i posle njega je uspostavljena saradnja sa nekoliko vodećih svetskih institucija u toj oblasti.
Potom je u Berlinu od 23-25. maja održan 13. Kongres Evropske federacije nacionalnih ortopedsko-traumatoloških asocijacija (EFORT). Ortopedski hirurzi iz Srbije imali su 30 radova. Svoje prezentacije prikazali su prof. Bumbaširević (preds. SOTA), prof. Mitković (preds. STA) i drugi. Glavne teme su se odnosile na uticaj pušenja na zarastanje kostiju, uticaj stresa i depresije na bol u ledjima, reparacije kod teniskog lakta, uticaj faktora rasta i matičnih ćelija na stvaranje koštanog tkiva, značaj što ranije operacije kod preloma kuka, razlabavljivanje endoproteza, na dekada sigurnosti na putevima i težnji da se broj nesreća smanji za 50% a na platou ispred kongresnog centra bili su uživo demonstrirani sudari automobila sa posebno obučenim dobrovoljcima.
Potom je u Solunu od 6-9. juna bio održan svetski kongres spoljne fiksacije - ASAMI BR 2012. Glavne teme odnosile su se na značaj rane primene spoljne fiksacije u traumatologiji, primenu spoljne fiksacije u korekciji deformiteta i produženju ekstremiteta, nadoknadu defakata kostiju, rekonstruktivne operacije kod urodjenih anomalija i td. Iz Srbije je bilo više usmenih prezentacija i postera (posebno iz Niša i Novog Sada). Prof. Mitković je održa 3 uvodna predavanja a postignuća na polju spoljne fiksacije u Srbiji privukla su veliku pažnju i uspodtavila su još intenzivniju medjunarodnu saradnju izmedju Srbije i drugih zemalja.
Od 21-23. juna u Portorožu je održan Centralno-Evropski ortopedsko-traumatološki kongres. Srbiju je reprezentovao prof. Mitković sa dva predavanja: o lečenju intraartikularnih preloma i o rezultatima primene samodinamizirajućeg unutrašnjeg fiksatora.

Fotografije ispod:
1. Tipična ulica u Bezelu, 2. Jedan od slajdova sa sesije EFORT-a o "Uni-kompartmen" endoprotezi zgloba kolena, 3. Jedan od trgova u Berlinu, 4. Spoljni fiksator Leonida Solomina sa kompjuterskim uputstvom pri korekcijama, 5. Spoljni fiksator za kalkaneus, 6. Predstavnici iz Niša i Londona na Kongresu spoljne fiksacije, 7. Portorož - mesto održavanja Kongresa, 8. Slajd jednog od predavanja koje potvrdjuje da DHS sistem kao i drugi implantati na bazi ploče sa zavrtnjima nisu pogodni za lečenje subtrohanternih preloma jer nemaju mogućnost aksijalne dinamizacije. Zbog toga je lom takvog materijala čest.

 Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com