home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > Kako leciti slozene prelome distalnog ra...
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

09.1.2010
Kako leciti slozene prelome distalnog radijusa?

Jedan od najpoznatijih svetskih casopisa (The Journal of Trauma) 4. december 2009.g. je objavio rad pod naslovom “Spoljna fiksacija ili ploca kod preloma distalnog radijusa” (External Fixation Versus "pi" Plate for Distal Radius Fractures). U radu su analizirane dve serije pacijenata: 1. Serija od 49 pacijenata lecenih spoljnom fiksacijom i 2. Serija od 64 pacijenata lecenih savremenom biološkom plocom niskog profila. U klinickom pogledu krajnji funkcionalni rezultati su slicni tj. bez statisticki znacajne razlike izmedju grupe lečene spoljnom fiksacijom i grupe lecene unutrasnjom fiksacijom primenom ploce.

U radu „Treatment of type C3 distal radius fracture resulted from high-energy injuries by volar plate in combination with external fixator” od prošle godine zakljucuje se da je za tretman slozenih intraartikularnih preloma distalnog radijusa nastalih dejstvom sile visoke energije najbolje istovremeno koristiti 3 metode: volarnu ploču, spoljnu fiksaciju i perkutanu fiksaciju.

Americki JBJS je 3. avgusta prosle godine objavio rad (Rozental T et al: Functional Outcomes for Unstable Distal Radial Fractures Treated with Open Reduction and Internal Fixation or Closed Reduction and Percutaneous Fixation, The Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2009;91:1837-1846) gde se zakljucuje da su obe metode: 1. i spoljna fiksacija sa zatvorenom repozicijom i perkutanom fiksacijom i 2. otvorena repozicija i unutrasnja fiksacija sa volarnom pločom jednako uspešne. Kod primene otvorene repozicije i unutrasnje fiksacije rani funkcionalni rezultat je nesto bolji pa ova fiksacija moze biti uzeta u obzir kod pacijenata kod koji je neophodan brzi oporavak. Kasni rezultati su isti.

U prospektivnoj studiji analizirani su rezultati dve grupe pacijenata: 1. Grupe sa slozenim prelomima distalnog radijusa kod kojih je primenjivana otvorena repozicicja i unutrasnja fiksacija plocom i 2. Grupa sa istim tipom preloma tretirana perkutanom minimalnom unutrasnjom fiksacijom i spoljnom fiksacijom (Grewal R. at al.: A randomized prospective study on the treatment of intra-articular distal radius fractures: open reduction and internal fixation with dorsal plating versus mini open reduction, percutaneous fixation, and external fixation, J Hand Surg Am. 2005 Jul;30(4):764-72.). Pokazalo se da su u grupi gde je za fiksaciju ovih slozenih preloma distalnog radijusa primenjena interna fiksacija plocom dorzalno dolazilo do losijih rezultata sa visokom statistickom znacajnoscu. Broj komplikacija je veci, stepen kasnijeg bola je znatno veci, stisak ruke je bio slabiji a turnike i hirurski zahvat duzi.

Fotografije ispod: Rentgenski snimak složenog preloma distalnog radijusa i klinički izgled istog ručnog zgloba

 Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com