home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > NOVA KNJIGA - SPOLJNA FIKSACIJA POTKOLEN...
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

27.5.2020
NOVA KNJIGA - SPOLJNA FIKSACIJA POTKOLENICE

Spoljna skeletna fiksacija se u Srbiji primenjuje na visokom nivou i ima već dugu tradiciju. Mali broj zemalja ima svoje originalne koncepte i pronalaske u ovoj oblasti koji su priznati u celom svetu i koji se prihvataju i primenjuju i u najrazvijenijim zemljama. Prošle godine, iz štampe je izašla knjiga na engleskom jeziku EXTERNAL FIXATION OF TIBIAL FRACTURES autora prof. Mitkovića koja ima medjunarodnu distribuciju a naročito u zemljama koje počinju da primenjuju spoljni fiksator po Mitkoviću. Za vreme ove COVID-19 pandemije isti autor je pripremio za štampu i sličnu knjigu na Srpskom jeziku: SPOLJNA FIKSACIJA PRELOMA POTKOLENICE, primena metode i aparata autora. Pored opštih principa u lečenju pojedinih preloma tibije, u ovoj knjizi su, za svaku vrstu preloma posebno, detaljno opisane: indikacije, komponente rama, operativna tehnika, postoptrativno praćenje, dinamizacija i postupci na završetku lečenja. Opisane su i karakteristike ovog sistema za spoljnu fiksaciju koje drugi fiksatori nemaju. Za uspešno lečenje preloma naročito su korisne mogućnosti postepene precizne zatvorene repozicije preloma kako intraoperativno tako i u postoprativnom periodu. Mogućnosti dinamizacije i postepenog smanjenja rigidnosti fiksacije imaju veliki značaj za ostvarivanje velikog procenta uspešnosti zarastanja (96,2%). Isti sistem, bez dodatni komponenti, može se transformisati iz rigidne u dinamičku fiksaciju zglobova kod intraartikularnih preloma, omogućavajući fiziološke pokrete fleksije i ekstenzije a sprečavajući nepoželjne pokrete (varus - valgus). Ovo je najbiloškija metoda i uredjaj za fiksaciju preloma jer omogućava jednostvano postizanje uravnotežene 3D konfiguracije klinova (pod uglom od 90 stepeni) ali i pod bilo kojim drugim uglom. Pri svemu tome ovo je najjednostavniji koncept spoljne fiksacije na svetu jer se sastoji od samo 3 komponente, čijim medjusobnim povezivanjem na različite načine se ostvaruju ramovi za sve potrebe u traumatologiji. Iako, za primenu, najjednostavniji spoljni fiksator, u ovoj knjizi su standardizovani njegova primena i funkcija što će još više unaprediti lečenje preloma potkolenice.

Zainteresovani lekari na specijalizaciji, ortopedski hirurzi i traumatolozi, knjigu mogu dobiti besplatno. Par izvoda iz ove knjige možete pogledati klikom na link ispod:

IZVODI IZ KNJIGE - SPOLJNA FIKSACIJA POTKOLENICE Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com