home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > ODRŽAN VI KONGRES STA
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

09.5.2020
ODRŽAN VI KONGRES STA

Drage kolegenice i kolege,

Od 4-7. marta u Vrnjačkoj Banji je održan VI kongres Srpske traumatološke asocijacije (STA 2020). Ovo je bio jedan od najuspešnijih kongresa. Možda je tome doprineo sam koncept organizacije a pre svega izbor glavnih tema kongresa: KOMPLIKACIJE U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI I TRAUMATOLOGIJI. Broj prisutnih je bio veći od uobičajenog. Ortopedska hirurgija je jedna od najzahtevnijih, najskupljih i najprestižnijih medicinskih disciplina u celom svetu. Lečenje samo jedne komplikacije, kao na pr. hroničnog osteita, je često skuplje nego lečenje stotine pacijenata bez komplikacija. Učesnici Kongresa su na krajnje profesionalan način iskreno izneli svoja iskustva sa komplikacijama, značajno doprinoseći struci i nauci. Time je iskazana ogromna zrelost naših ortopedskih hirurga. Veliki doprinos uspehu Kongresa dali su nastupi naših gostiju, medjunarodnih stručnjaka i svetskih eksperata, koji su izneli svoja iskustva i stavove u ranom prepoznavanju i lečenju komplikacija. Oni su odali veliko priznanje našim stručnjacima i postignćima u Srbiji. Pored izrečenih priznanja, dva predstavnika iz dva najpoznatija svetska instituta, predložila su nam pokretanje zajedničkih projekata u cilju daljeg razvoja metoda i uredjaja za lečenje preloma.

Na Kongresu se razvila diskusija i o odgovornosti ortopedskih hirurga u slučaju pojave komplikacija, o sve češćim sudskim procesima, o gubitku posla, rušenju njihovog ugleda i td. Traumatološka struka je vezana za primenu savremenih metoda spoljne i unutrašnje fiksacije. Konstatovano je da je do sada, u nekim centrima bilo odredjenih problema sa snabdevanjem implantatima za lečenje preloma. U diskusiji je data informacija da je po prvi put pokrenut postupak centralizovane javne nabavke za implantate i fiksatore za donje ekstremitete, sa ciljem poboljšanja snabdevanja. Formirana je komisija RFZO-a čiji je predsednik jedan od ortopeda. Medjutim, početak rada te komisije nije obećavajući za kvalitet lečenja pacijenata niti za većinu naših traumatoloških centara, jer se pokazala tendencija komisije da se iz, samo njoj poznatih razloga, iz procesa centralizovane javne nabavke izbace najveća Srpska, svetski priznata, postignuća u traumatologiji kao što je spoljni fiksator po Mitkoviću, koga su, tokom pripreme centralizovane javne nabavke, tražili gotovo svi traumatološki centri i odeljenja u Srbiji. Slična je situacija i sa samodinamizirajućim unutrašnjim fiksatorom koga je tražilo 55% centara Srbije jer ga primenjuju već 20 godina sa velikim uspehom. Već se pokazalo da komisija ignoriše zvanične zahteve centara Srbije i verovatno će pokušati da mnogim centrima dostavi ono što nisu tražili i sa čime nisu radili a da im obustavi dostavu onoga sa čime rade. Svima je poznato da je spoljni fiksator koji je nastao u Srbiji najbolji, da ortopedski hirurzi sa njim leče prelome na najvišem svetskom nivou zašta dobijaju najveća medjunarodna priznanja kao ona od Medjunarodnog Komiteta crvenog krsta iz Ženeve za najuspešnije zbrinjavanje ranjenika. Kada se pojave komplikacije koje potiču od metode za koju operator nije dovoljno edukovan, odgovornost se tada obruši samo na ortopedskog hirurga i osoblje operacione sale, a onaj ko ih je nepotrebno doveo u takvu situaciju se tada i ne pominje. U raspodeli društvenih (naših) sredstava, u svetu se prvenstveno uvažava zahtev struke. Komisija služi samo da sprovede ono što je struci potrebno za uspešno lečenje, vodeći računa o raspoloživim sredstvima. Ukoliko komisija ne vodi računa o tome, štetu imaju i pacijenti i celo društvo. Ortopedski hirurzi su neposredni akteri (proizvodni radnici) izloženi najvećoj odgovornosti, stresovima i opasnostima po život i zdravlje (hepatitis B, C, HIV, sada Covid19, izlaganje zračenju u toku operacije i td.). Dobro je poznato da lečenje preloma traje mesecima i da je procenat uspešno izlečenih u direktnoj zavisnosti od metode, od veštine njene primene i od vrste implantata ili fiksatora.

U radu Kongresa učestvovao je i relativno veliki broj mladih kolega, čije zapošljavanje, koje naša zemlja sprovodi poslednjih nekoliko godina, ima presudan značaj u održavanju uspeha i kontinuiteta u lečenju teških povreda koje u savremenoj civilizaciji postaju sve teže a njihovo lečenje sve komplikovanije. Na svečanoj večeri dodeljena je nagrada, za najbolji poster, dr Goranu Kuljaninu iz Smedereva kao i priznanja gostima Kongresa.

Fotografije ispod:
1. Zajednička fotografija sa nekim od gostiju, sleva na desno: Beverly iz Londona, Novikov iz Kurgana, Gojković Pokrajinski sekretar za zdravlje, Milenković iz Niša, Gubin director Ilizarov instituta, Georgiev šef laboratorije u AO institute u Davosu, Mitković iz Niša i Bulatović iz Podgorice
2. Zajednička fotografija sa gostima iz bivših Jugoslovenskih republika i ortopeda iz Srbije
3. Sa jedne od sesija u kongresnom centru
4. Sa zajedničke večere
5. Jedno od predavanja direktora Ilizarov instituta iz Kurgana
6. Jedno od predavanja Georgieva iz AO instituta iz Davosa


 Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com