home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > BESPLATNI AKREDITOVANI KURSEVI ZA VREME ...
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

12.9.2015
BESPLATNI AKREDITOVANI KURSEVI ZA VREME KONGRESA

BESPLATNI AKREDITOVANI KURSEVI ZA VREME KONGRESA
(24. septembra 2015.g.)

Da bismo u toku Kongresa našim lekarima što više bili od koristi, ove godine ćemo pored uobičajenih prezentacija i diskusija organizovati i besplatne kurseve u cilju sticanja veština. Četvrtak po podne je rezervisan za kurseve i workshop-ove. Udruženje za izučavanje spoljne i unutrašnje fiksacije kostiju organizuje dva akreditovana, za učesnike Kongresa besplatna kursa:
1. KURS HIRURŠKOG LEČENJA PRELOMA DONJIH EKSTREMITETA
Težište kursa je stavljeno na sticanje veština tj. na izvodjenje 4 operacije: 1. unutrašnja fiksacija kod trohanternih preloma, 2. unutrašnja fiksacija donjeg okrajka femura, 3. spoljna fiksacija kod preloma metafizarnih i dijafizarnih preloma tibije i 4. spoljna fiksacija kod preloma pilona tibije sa plasiranjem klinova kroz tibiju i stopalo. Pre izvodjenja operacija predavači će održati nekoliko kraćih prezentacija a potom će preko video bima biti prikazani filmovi na kojima se vidi kako se pravilno izvode operacije na plastičnim modelima kostiju. Biće postavljeno 5 radnih mesta sa stegama, modelima kostiju, bušilicama, instrumentima i originalnim implantatima za unutrašnju fiksaciju i spoljnu fiksaciju. Posle završenih vežbi organizator kursa je predvideo da se organizuje takmičenje u efikasnosti postavljanja spoljnog fiksatora na tibiji. Prijavljivanje za ovaj kurs i za takmičenje je obavezno slanjem mejla na sta2015kongres@gmail.com u kome treba navesti: PRIJAVLJUJEM SE ZA KURS HIRURŠKOG LEČENJA PRELOMA DONJIH EKSTREMITETA i ZA TAKMIČENJE NA KRAJU KURSA. Svi učesnici kursa dobijaju po 5 bodova a sestre po 4. Broj učesnika je ograničen ali broj posmatrača nije. Pri prijavljivanju navesti ime i prezime učesnika kursa i instituciju kao i broj licence radi izdavanja sertifikata. Izuzetno učešće na kursu se može prijaviti i 15 minuta pre početka kursa. Svaki prijavljeni učesnik za takmičenje (operator) ima pravo da za pomoć u toku takmičenja uzme jednog asistenta lekara i jednu sestru. Za pobednika je predvidjena novčana nagrada od 15.000 dinara koja se odmah uručuje dobitniku.
Predavači: Mitković M. B., Milenković S., Micić I., Đorđević N. Stojiljković P., Kostić I.

2. KURS HIRURŠKOG LEČENJA PRELOMA GORNJIH EKSTREMITETA
Težište kursa je stavljeno na sticanje veština tj. na izvodjenje 2 operacije: 1. Spoljna fiksacija kod preloma distalnog radijusa sa plasiranjem klinova kroz radijus i metakarpalnu kost i 2. mini spoljna fiksacija kod preloma falange ili metacarpalne kosti. Pre izvodjenja operacija predavači će održati par kraćih prezentacija a potom će preko video bima biti prikazani filmovi na kojima se vidi kako se pravilno izvode operacije na pacijentima i na plastičnim modelima kosti. Biće postavljeno 5 radnih mesta sa stegama, modelima kostiju, bušilicama, instrumentima i originalnim fiksatorima. Posle završenih vežbi organizator kursa je predvideo da se organizuje takmičenje u efikasnosti postavljanja spoljnog fiksatora kod preloma distalnog radijusa. Prijavljivanje za ovaj kurs i za takmičenje je obavezno slanjem mejla na sta2015kongres@gmail.com u kome treba navesti: PRIJAVLJUJEM SE ZA KURS HIRURŠKOG LEČENJA PRELOMA GORNJIH EKSTREMITETA i ZA TAKMIČENJE NA KRAJU KURSA. Svi učesnici kursa dobijaju po 2 boda. Broj učesnika je ograničen ali broj posmatrača nije. Pri prijavljivanju navesti ime i prezime učesnika kursa i instituciju kao i broj licence radi izdavanja sertifikata. Izuzetno učešće na kursu se može prijaviti i 15 minuta pre početka kursa. Pri prijavljivanju Navesti ime i prezime i instituciju kao i broj licence radi izdavanja sertifikata. Svaki prijavljeni učesnik za takmičenje (operator) ima pravo da za pomoć u toku takmičenja uzme jednog asistenta lekara i jednu med. sestru. Za pobednika je predvidjena novčana nagrada od 15.000 dinara koja se odmah uručuje dobitniku.
Predavači: Mitković M. B., Micić I., Milenković S., Đorđević N.

Dozvoljeno je prijavljivanje na oba kursa pošto se po završetku prvog nastavlja sa drugim kursom.


 Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com