home
mi smo...
kursevi

novosti

mejl lista kontakt
registracija
srpski  english 
home > Novosti > Prof. dr BRANKO RADULOVIĆ (1921-2014)
  go!
 
 

Kursevi

Publikacije

Dokumentacija

Prikaz pacijenta

Konsultacija

Prijava na kurs!

Strane za polaznike škole

Novosti

25.8.2015
Prof. dr BRANKO RADULOVIĆ (1921-2014)

Navršila se godina dana (31. avgusta) od kako nije sa nama prof. dr Branko Radulović, idol i učitelj mnogih generacija ortopedskih hirurga. Bio je stručni osnivač i preko 20 godina direktor Specijalne ortopedske bolnice "Banjica" u Beogradu (danas Institut "Banjica"). Pomagao je kolegama u njihovom usavršavanju i napredovanju a svojom reputacijom i organizacionim sposobnostima pomagao je i pri osnivanju i razvoju institucija za ortopedsku hirurgiju u zemlji i inostranstvu. Bio je izuzetno spretan hirurg. Naročite uspehe je postizao u stručnom i naučnom radu u rekonstruktivnoj skeletnoj hirurgiji, u transplantaciji koštanog tkiva, produženju ekstremiteta i ugradnji veštačkih zglobova. Konstruisao je i upotrebljavao originalni spoljni fiksator za produženje kostiju. Ugradio je prvu totalnu endoprotezu kuka u našoj zemlji 1969. godine i ličnim učešćem pomogao da se endoproteze ugradjuju i u drugim centrima. Bio je član evropskog tima za konstrukciju jedne revizione endoproteze kuka. Bio je autor mnogih publikovanih stručnih i naučnih radova, monografije i poglavlja u knjigama i organizator mnogih skupova. Bio je jedan od inicijatora osnivanja Akademije medicinskih nauka SLD-a i njen prvi predsednik. Dobio je mnoge domaće i inostrane nagrade, priznanja i odlikovanja.
 Pretraživanje sajta


Pretražite sajt po bilo kojoj reči ili preciznoj rečenici.

 Mejl lista


e-mail:

Prijavljujem se
Odjavljujem se
Pošalji

 Logovanje


Username:

Password:

Pošalji


Škola Mitković - Jovana Ristića 38, 18000 Niš, Srbija - Tel/fax: 018 531 444, 063 40 66 13
e-mail: mitkovic@gmail.com